Acasă / Autorizatie de functionare & Punere in functiune

Punerea în funcțiune și autorizația de funcționare

Ce este autorizația ISCIR (autorizația de funcționare) și de ce este ea necesară?

O centrală termică în condensație este un sistem complex, alimentat cu trei surse de energie: apă, electricitate și gaz. Deși, în principiu, primele două surse nu prezintă pericole mai mari decât instalațiile obișnuite dintr-o casă, situația se schimbă când vorbim despre gaz. Acesta este debitat sub presiune într-un sistem de ardere controlată, iar consumul său trebuie să fie și coordonat perfect cu debitarea de apă și funcționarea sistemelor electronice. De aceea, montarea și verificarea centralelor termice pe gaz este permisă numai personalului autorizat. Un utilizator care ar întreprinde astfel de operațiuni pe cont propriu și-ar asuma toate riscurile și daunele aferente.

Pentru a confirma montarea corectă, conformitatea cu prevederile legale și buna funcționare a centralei, o firmă autorizată emite „autorizația ISCIR”. Abrevierea provine de la „Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”, ISCIR fiind singura organizație de stat abilitată să ofere astfel de acte. Practic, acest document recunoaște îndeplinirea condițiilor de siguranță prin care tu te poți bucura în liniște de centrala termică recent achiziționată. El are o valabilitate de doi ani, după această perioadă fiind necesară reautorizarea centralei. Nu uita, însă, deși este și ea importantă pentru obținerea autorizației, revizia centralei termice este o etapă diferită.

Etape prealabile pentru montarea unei centrale termice în condensare

După ce ai cumpărat și instalat centrala (cu o firmă specializată, bineînțeles), următorul pas spre obținerea autorizației ISCIR va fi punerea în funcțiune a centralei. Dacă nu ai mai avut centrală termică pe gaz în locuință, lucrările vor fi mai extinse, incluzând crearea instalației de apă caldă cu calorifere și a sistemului de scurgere a condensului pentru centrala termică în condensare, realizarea traseului de evacuare a gazelor arse și realizarea tuturor racordurilor.

La punerea în funcțiune, firma autorizată va verifica dacă centrala a fost instalată corect, pe baza manualului. Tot atunci, tehnicienii verifică și dacă este compatibilă cu toate sursele de alimentare (gaz, curent, apă), dacă instalația este etanșă și dacă gazele arse se evacuează corect. Se trece apoi la prima pornire a circuitului și se verifică reglajele și buna funcționare.

Formular de contact


    Scroll to Top